Én million kroner går i år til en kommune som kan vise til et faglig godt og systematisk trafikksikkerhetsarbeid over tid og som samtidig har gode planer for videre arbeid.

Én million kroner går i år til en kommune som kan vise til et faglig godt og systematisk trafikksikkerhetsarbeid over tid og som samtidig har gode planer for videre arbeid.

Foto: Agnar Kaarbø

Én million til den som er best i trafikken

Årets trafikksikkerhetspris går til en kommune som har tatt veivalg andre kommuner kan bli inspirert av.

– Kommunene har en viktig rolle i det norske trafikksikkerhetsarbeidet, og jeg vil derfor berømme kommuner som utmerker seg positivt, og løfte dem fram som gode forbilder til inspirasjon for andre. Nå skal vi finne de beste i klassen, og til slutt kåre Norges beste trafikksikkerhetskommune 2022, sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård i en pressemelding.

Kan vinne 1 million

Prisen for Årets trafikksikkerhetskommune 2022 er på én million kroner. Prisen går til en kommune som kan vise til et faglig godt og systematisk trafikksikkerhetsarbeid over tid og som samtidig har gode planer for videre arbeid. 

Kommunen må ha en trafikksikkerhetsplan, blant annet for sikring av skoleveiene.

Prisen blir i år delt ut for 11. gang. 

Bømlo best i fjor

I fjor gikk den til daværende statsråd Knut Arild Hareides hjemkommune Bømlo, og i 2020 fikk Rollag prisen. 

Tidligere har Nord-Aurdal, nåværende statsråds hjemkommune Fredrikstad, Kvinesdal, Ski, Alta, Bodø, Austrheim og Lindås og Nøtterøy fått prisen.

– Å være en trafikksikker kommune betyr ikke at det ikke finnes farlige og dårlige veier eller mangler behov for trafikksikringstiltak i kommunen. Det betyr at vi jobber systematisk og engasjert med hele tiden å forbedre holdninger, retningslinjer og gjennomføring av fysiske tiltak, sa kommunedirektør Kjetil Aga Gjøsæter i Bømlo da kommunen i fjor mottok prisen.

Det er fylkeskommunene som nominerer to eller tre kommuner i hvert fylke til prisen.