Fornebubanen er ett skritt nærmere realisering. Bymiljøavtalen for Oslo og Akershus ble signert i dag. Fra venstre fylkesrådmann Tron Bamrud fra Akershus, fylkesordfører Anette Solli (H) fra Akershus, Lan Marie Nguyen Berg (MDG) og direktør i Staten Vegvesen Lars Akselsen signerer dokumentet. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) er smilende tilstede. Foto: Magnus Knutsen Bjørke.

Bymiljøavtale nummer to i havn

Bymiljømidler fra staten til Oslo og Akershus skal sikre den mye omtalte Fornebu-banen. 

Et forprosjekt er i gang, men når byggingen kan starte er ennå usikkert.

Ord som “historisk”, “gledens dag”, “grønt skifte” ble gjentatt da bymiljøavtalen for Oslo og Akershus endelig ble underskrevet i dag. Det har tatt lang tid å forhandle fram avtalen, og flere byer står i kø og venter. Pengene i bymiljøavtalene skal gå til utbygging av store kollektivtilbud i folketette områder. Bergen venter på sin avtale. Det samme gjør Jæren. Kun Trondheim har en slik avtale fra før.

Denne avtalen skal nå til politisk behandling i Akershus fylkesting, Oslo bystyre og i regjering og storting. Alle politikere til stede tror det skal bli enkelt å få flertall for.

Et statlig mål er at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykling og gåing. Oslo- Akershusområdet vokser med 20.000 personer i året.

– Dette vil kreve en enorm innsats, sa byrådsleder Raymond Johansen (AP).

Fylkesordfører Anette Solli (H) fra Akershus var veldig glad for at hun endelig hadde «en fugl i hånden».

– Det har vært mange som synes dette har gått for langsomt, og at finansieringen til Fornebubanen har vært svært usikker. Det er veldig bra å få denne avtalen signert, sa hun.

I Oslo kommuner er det opprettet en egen Fornebuetat som jobber med forprosjektet. Fornebubanen skal finansieres ved bompenger og statlige midler. Helle prosjektet vil koste rundt 13 milliarder kroner. Staten betaler halvparten. Oslopakke 3 er også en del av bymiljøavtalen, og et nett for syklende og gående med atkomst til kollektivtransporten skal også bygges.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.