Kristiansand kommune leverer et netto driftsresultat som er under anbefalingen til Teknisk beregningsutvalg (TBU). Foto: Kai Wilhelm Nessler, SamfotoFoto: Samfoto/Kai Wilhelm Nessler

Svakere driftsresultat i Kristiansand

Kristiansand fikk et netto driftsresultat på 1,42 prosent i 2019. – Kommunesammenslåingen har svekket resultatet, sier økonomidirektør Terje Fjellvang.

Ved årsskiftet ble Kristiansand slått sammen med Sogndalen og Søgne. Økonomidirektør Terje Fjellvang forteller at det har medført betydelige ekstrautgifter.

– Det har vært betydelige merutgifter knyttet til sammenslåingen. Utgiftene har vært langt høyere enn det vi har fått kompensert, sier han.