Rådmann Bjørn Gudbjørgsrud i Hamar roser både ansatte og ansvarlige politikere for regnskapsresultatet for 2018. Arkivfoto: Magnus Knutsen BjørkeMagnus Knutsen Bjørke

Resultatet nesten halvert i Hamar

Driftsmarginen er fortsatt solid, og avtroppende rådmann Bjørn Gudbjørgsrud er veldig fornøyd.

Hamar gikk med et godt overskudd på driften i fjor, ifølge regnskapet som nå er oversendt til revisjonen. Driftsoverskuddet er på 2,8 prosent av brutto inntekter, ifølge tallene Kommunal Rapport har mottatt fra kommunen. Staten og KS anbefaler at en normalkommune bør ha en driftsmargin på 1,75 prosent for å ha en sunn økonomi. Hamar ligger altså et godt stykke over det anbefalte nivået.

Rådmann Bjørn Gudbjørgsrud tar over rådmannsjobben i Sandefjord fra 1. mai i år, og avslutter i Hamar med et resultat han er veldig fornøyd med. I en epost til Kommunal Rapport skriver han at så lenge alle enheter holder sine budsjetter og inntektene blir noe høyere enn budsjettert, bør rådmannen være raus med rosen til både ansatte og ansvarlige politikere.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.