Rekordresultat i Frp-kommune

Ikke siden kommunen solgte kraftaksjer i 1999, har Os fått et så godt resultat som i fjor, viser det ureviderte regnskapet.

Os fikk et netto driftsresultat på 144,9 millioner kroner i fjor, ifølge det ureviderte regnskapet. Det er 81,7 millioner kroner mer enn året før. Målt mot kommunens samlete inntekter, er netto driftsresultat på 9,4 prosent. Den generelle anbefalingen fra Teknisk beregningsutvalg er et resultat på 1,75 %. Resultatet i Os ligger altså langt over dette nivået.

Vi må tilbake til 1999 for å finne et bedre driftsresultat. Den gang solgte Os kraftaksjer, og regnskapsførte hele inntekten i driften, noe som var kontroversielt.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.