Hitra var en av kommunene som fikk mest penger fra Havbruksfondet i fjor; over 60 millioner kroner. Det hjalp godt for kommuneøkonomien. Arkivfoto: Magnus Knutsen Bjørke

Oppdrett redder Hitra fra røde tall

Utbetalingene fra Havbruksfondet utgjør 12 prosent av alle inntekter i fjor – overskuddet ble på «bare» 8,5 prosent.

Les omtale av de foreløpige regnskapstallene for 2018 for flere kommuner i Resultatbørsen.

Hitra gikk med et betydelig driftsoverskudd i fjor, ifølge regnskapet som nå er oversendt til revisjonen. Driftsoverskuddet er på 8,5 prosent av brutto inntekter, ifølge tallene Kommunal Rapport har mottatt fra kommunen. Staten og KS anbefaler at en normalkommune bør ha en driftsmargin på 1,75 prosent for å ha en sunn økonomi. Hitra ligger altså langt over det anbefalte nivået.