Driften i tjenesteområdene ble høyere enn budsjett, og særlig innenfor oppvekst og utdanning, samt helse og velferd, viser foreløpige regnskapstall fra Stavanger kommune. Foto: Martin Lee/rex/NTB scanpixFoto: Martin Lee/rex/NTB Scanpix

Oljehovedstad med kostnadsvekst

– Kostnadsveksten i tjenestene vekker bekymring, sier kommunedirektør Per Kristian Vareide.

– Betydelig høyere skattevekst på slutten av året og fallende arbeidsledighet viser at regionen har en positiv utvikling, men kostnadsveksten i tjenestene vekker bekymring, sier kommunedirektør Per Kristian Vareide.

Det foreløpige regnskapet for Stavanger kommune viser et netto driftsresultat på 260 millioner kroner, tilsvarende 2,4 prosent av samlede driftsinntekter. Gjeldsgraden ble på 63 prosent. Egenfinansieringen av investeringene i 2019 var på 55 prosent. Det skriver Stavanger kommune i en pressemelding.