Ordfører Jan Berset(H) og de andre politikerne i Ulstein har investert mye i infrastruktur. Det har ført til stor gjeldsvekst. Foto: Høyre

Kommunegjelden øker

Gjelden vokste med 0,4 prosent for hele landet utenom Oslo. Størst gjeldsvekst har Ulstein kommune på Sunnmøre.

I 2006 hadde Ulstein en lånegjeld på 85,7 prosent av brutto driftsinntekter. Seks år senere er den økt til 150 prosent, og det er 31,5 prosent mer enn for 2011, og dobbelt så høyt som landsgjennomsnittet. Det viser de foreløpige Kostra-tallene som ble lagt fram av SSB i dag.

Søk på tall for din kommune nederst i saken!