Det har gått opp og ned i økonomien i Snåsa de siste årene. Arkivfoto: Joakim S. Enger

Fra pluss til minus i Snåsa

Med et driftsunderskudd på over åtte millioner i 2018, bør kommunen vise klarsynthet for å havne på plussiden igjen.

Snåsa endte med et dårlig økonomisk resultat i fjor, viser regnskapet som nå er oversendt til revisjonen. Ifølge oppstillingen Kommunal Rapport har fått, ble underskuddet på 3,7 prosent av brutto inntekter. Det er ventet at brorparten av Kommune-Norge vil levere gode resultater.

Netto driftsresultat utgjør minus 8,1 millioner kroner. I 2017 var driftsresultatet på 4,6 millioner kroner. Bruk av bundne fond svekket driftsmarginen i fjor med 1,9 prosent, målt mot brutto driftsinntekter. Bruken av slike fond skal over tid gå i null.