Innbyggerne i Rødøy langs Helgelandskysten kan glede seg over en driftsmargin få kommuner kan matche i 2018. Foto: ©Bård Løken/NN/Samfoto Credit/NTB Scanpix

Fisk gir knallår for Rødøy

Kystkommunen i Nordland snur driftsunderskudd til rekordstort overskudd på 34 millioner kroner. Det kan de i stor grad takke fisken i havet for.

Ifølge regnskapet som nå er oversendt til revisjonen, har Rødøy et driftsoverskudd på 18,2 prosent av brutto inntekter. Staten og KS anbefaler at en normalkommune bør ha en driftsmargin på 1,75 prosent for å ha en sunn økonomi. Rødøy ligger altså langt, langt over det anbefalte nivået. Alle resultatene er ikke klare ennå, men få andre kommuner kommer til å matche Rødøy på driftsmargin for 2018.

Netto driftsresultat utgjør 34 millioner kroner. I 2017 var driftsresultatet på -4,5 millioner kroner. Resultatet er det beste som Kommunal Rapport har registrert for kommunen i moderne tid.