Til nyttår går Lenvik sammen med Torsken, Berg og Tranøy til Senja kommune. Regnskapstallene ett år før sammenslåingen viser positiv trend for Lenvik - men mye skyldes oppdrettstillatelser. Arkivfoto: Lisa Rypeng

Bygger fond før sammenslåing

Etter økonomisk krise for få år siden leverer Lenvik solid overskudd og bygger fond takket være ekstraordinære inntekter i fjor.

Lenvik gikk med et godt overskudd på driften i fjor, ifølge regnskapet som nå er oversendt til revisjonen. Driftsoverskuddet er på 2,6 prosent av brutto inntekter, ifølge tallene Kommunal Rapport har mottatt fra kommunen. Staten og KS anbefaler at en normalkommune bør ha en driftsmargin på 1,75 prosent for å ha en sunn økonomi. Lenvik ligger altså et godt stykke over det anbefalte nivået.