Avsluttet med stort driftsunderskudd

Lardal avsluttet karrieren som selvstendig kommune med ett av fjorårets aller dårligste netto driftsresultater i Kommune-Norge, ifølge de ureviderte regnskapstallene.

Med et netto driftresultat på minus 8 millioner kroner, eller 4 prosent, er Lardal foreløpig den kommunen som har levert dårligst driftsresultat til Kommunal Rapport.

Det var også i budsjettet for 2017 lagt opp til et netto driftsresultat i minus.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.