Utvalgsleder Terje P. Hagen overleverte tidligere i år meldingen om nye oppgaver til fylkeskommunene til kommunalminister Monica Mæland (H). Foto: Magnus Knutsen Bjørke
Utvalgsleder Terje P. Hagen overleverte tidligere i år meldingen om nye oppgaver til fylkeskommunene til kommunalminister Monica Mæland (H). Foto: Magnus Knutsen Bjørke
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Kraftfylkene fornøyd med nye oppgaver

Forslagene til nye oppgaver for fylkene får støtte fra kraftfylkenes interesseforening.

Interesseforeningen Kraftfylka er fornøyd med oppgaveutvalgets forslag om styrking av regional plan og overføring av konsesjonsbehandling.

Kraftfylka er en interesseforening for elleve fylker som skal fremme kraftfylkenes felles interesser i kraftspørsmål, og sikre at en størst mulig del av verdiskapinga blir værende igjen i de områdene der vannkraftressursene finnes.

Foreningen jobber nå med sin høringsuttalelse til oppgaveutvalgets forslag om overføring av oppgaver fra staten til fylkeskommunene. Kraftfylkenes innspill har utvalget tatt med i innstillingen.

I en pressemelding fra foreningen heter det:

«Blant annet foreslås det overføring av konsesjonsbehandling av vindkraftverk og vannkraftverk inntil 10 MW, samt en styrking av regional plan. Begge deler har Kraftfylka gått tydelig inn for.»

Videre er foreningen begeistret for at fylkeskommunene får et mer helhetlig ansvar på bekostning av regional stat. De skriver:

«Fylkeskommunene står nærmere kommunene og har mer regional oversikt over behov for vekst og vern i sitt område enn staten. Det er derfor svært positivt om de får et mer helhetlig ansvar innen miljøforvaltning, konsesjoner og regional planlegging på bekostning av sektorisert statlig forvaltning.»

Saken er rettet; høringsuttalelsen er under arbeid og ikke ferdig skrevet.