Ap-ordførerne Harald Tyrdal (Lunner, til venstre) og Lars Magnussen (Jevnaker) fikk kommunestyrenes støtte i ønsket om å bli en del av Viken-regionen i stedet for å bli værende i Innlandet når fylkesreformen gjennomføres om to år. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Hadelendinger vil til Viken

Kommunestyrene i Jevnaker og Lunner vedtok torsdag at de ønsker fylkesbytte til Viken fra 2020.

De to hadelandskommunene har utredet fylkestilhørighet sammen. Begge rådmennene anbefalte at Jevnaker og Lunner blir en del av Viken, ikke Innlandet, når regionreformen gjennomføres fra 2020.

Torsdag kveld ble den politiske beslutningen tatt.