Nestleder i Rødt, Marie Sneve Martinussen, vil at Stortinget skal gjøre som kommunene og åpne opp for innbyggerinitiativ. Foto: Tone Holmquist

Vil at Stortinget skal gjøre som kommunene

Innbyggerinitiativ på Stortinget? Ja, det mener Rødt vi bør ha. De ser til kommunene og Danmark når de vil utvide det nasjonale demokratiet.

Arendalsuka 2019

Arendalsuka blir arrangert for åttende gang i 2019.

Demokratifestivalen har som mål å være en politisk møteplass som bidrar til engasjement og interesse for politikk. 

Den ledes av et råd, hvor ordføreren i Arendal er leder og rådmannen sekretær, med en tilknyttet prosjektgruppe i kommunen. 

Øystein Djupedal, tidligere statsråd og fylkesmann, har vært operativ leder av programkomiteen, men slutter etter årets arrangement.

I år består Arendalsuka av 1.258 arrangementer og 204 stands – til sammen drøyt 1.200 unike aktører.

Hva er den neste store stemmerettsreformen? Stortinget inviterte til debatt på Arendalsuka i anledning stemmerettsjubileet. Det er altså 100 år siden også fattigfolk og de som mottok økonomisk støtte fra fattigkassa også fikk stemmerett. Siden har vi hatt flere reformer som har gått på alder. Stemmerettsalderen har gått fra 25 år, og ned til 18 år. Nå diskuterer vi om 16-åringer skal få stemmerett, og vi har hatt flere forsøk med det ved tidligere kommunevalg. Forsøkene viser at 16-åringene stemmer nokså likt som resten av befolkningen. I dag er Høyre, KrF, Frp og Senterpartiet imot å gi 16-åringene stemmerett. Begrunnelsen er blant annet at stemmerettsalderen bør følge myndighetsalderen, og at valgbarhetsalder og stemmerettsalder bør samsvare. Venstre, Ap, Rødt, MDG og SV går inn for 16-års stemmerettsalder.