Fylkesrådsleder Tonje Brenna orienterte denne uken fylkestinget om prosessen videre rundt oppløsning av Viken. – Det har kostet tusenvis av arbeidstimer for ansatte og tillitsvalgte å sammenslå de tre fylkene. Prisen er på godt over 300 millioner kroner. Nettopp fordi det er store endringer er jeg opptatt av at det gjennomføres best mulig grunnlag for diskusjon.

Fylkesrådsleder Tonje Brenna orienterte denne uken fylkestinget om prosessen videre rundt oppløsning av Viken.  Det har kostet tusenvis av arbeidstimer for ansatte og tillitsvalgte å sammenslå de tre fylkene. Prisen er på godt over 300 millioner kroner. Nettopp fordi det er store endringer er jeg opptatt av at det gjennomføres best mulig grunnlag for diskusjon.

Foto: Viken fylkeskommune

– Vi kan ikke diskutere fylkesgrenser etter hvert valg

Denne uken orienterte fylkesrådslederen om prosessen videre rundt oppløsning av det nye storfylket. – Mitt mål er en bedre prosess denne gangen, sier Tonje Brenna (Ap).

Da de tre fylkeskommunene Akershus, Buskerud og Østfold gikk sammen om å etablere Viken fylkeskommune, fikk de tildelt 45 millioner kroner. Den totale prisen på sammenslåingen beregnes til hele 336 millioner kroner.

– Hvem skal finansiere oppsplittingen?