Skepsis hos kommunene kan skyldes at vi ikke har kommunisert godt nok hva som er vårt behov og hva som er alvoret i situasjonen, sier Frode Forfang. Foto: UDIUDI

UDI: Vi trenger 100.000 mottaksplasser i 2016

Norge må planlegge for etablering av 100.000 nye mottaksplasser for asylsøkere i 2016, ifølge UDI.

– Situasjonen er kritisk når det gjelder å dekke behovet for mottaksplasser, sier UDI-direktør Frode Forfang.

Han understreker at tiden vil vise hvor mange plasser som faktisk trengs, men mener det er behov for å planlegge for etablering av 100.000 plasser til neste år.

– Selv om vi skulle oppleve en halvering av asylankomstene, vil vi trenge 40.000-50.000 nye plasser, sier Forfang.

Større skepsis

Direktøren sier UDI opplever større skepsis enn tidligere i år når de ber kommunene om å opprette mottaksplasser, selv om det er store forskjeller mellom kommunene.

– Det kan nok skyldes at vi ikke har kommunisert godt nok hva som er vårt behov og hva som er alvoret i situasjonen, sier Forfang.

– Vi må gjøre noe annet og mer enn vi har gjort fram til nå. Det trengs nye, store prosjekter som kan få fram ny bygningsmasse som kan brukes til vårt behov for å dekke innkvartering av alle asylsøkerne som kommer, sier han.

120.000 neste år

UDI har tidligere anslått at det vil komme 33.000 asylsøkere i år, men til nå har det kommet nesten 28.000 og takten ligger i dag på 2.500 nye per uke.

I tillegget til statsbudsjettet om flyktninger heter det at Politiets utlendingsenhet (PU) og UDI anser at det mest sannsynlig kommer mellom 30.000 og 50.000 asylsøkere til Norge neste år. Men verken PU eller UDI kan utelukke at det kommer mellom 60.000 og 80.000 asylsøkere.

Til sammenligning fødes det omtrent 60.000 barn i året i Norge. Om dagens nivå holder seg anslår PU og UDI at antallet for 2016 blir opp mot 120.000.

(©NTB)