Fylkesmann Gunnar Kjønnøy ser ingen grunn til å tvile på russernes forsikringer om at flyktningstrømmen til Storskog ikke er en styrt og ønsket utvikling. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpixVidar Ruud / NTB scanpix

Tviler på russisk hybridkrig – vil ha dialog

Både fylkesmann Gunnar Kjønnøy og Sør-Varanger-ordfører Rune Rafaelsen oppfordrer til tett dialog med Russland for å få en løsning på flyktningfloken på Storskog.

– Det hersker to ulike virkelighetsoppfatninger om hva som skjer på russisk side. Noen kaller det hybridkrig, andre mener russerne ikke kan gjøre noe for å hindre flyktninger i å ta seg over grensen. Jeg vil ikke uttale meg om motiver, men ser at de slipper lettere over grensen nå, sier Sør-Varanger-ordfører Rune Rafaelsen, som inntil for ett år siden ledet Barentssekretariatet.

Tviler

Fylkesmann Gunnar Kjønnøy registrerer også at russerne slipper gjennom flyktninger og migranter inn i grensesonen der de før ble avkrevd Schengen-visum.

– At Norge skal være utsatt for en hybridkrig, velger jeg å se på som en ren spekulasjon. Jeg har ikke noen informasjon eller kunnskap som sier at det er hold i disse vurderingene, sier Kjønnøy. Han har de siste 17 årene hatt tett kontakt med russiske myndigheter.

Indirekte trussel

Antydningene om at Norge er utsatt for en hybridkrig, kom sist lørdag fra en anonym kilde til nettstedet adrimer.no.

Fra «flere hold» i det norske myndighetsapparatet skal det være en oppfatning om at den økende flyktningstrømmen er en villet utvikling styrt fra Moskva.

Når russerne tidligere i høst opplyste at det var 15.000 flyktninger i Murmansk-området, skulle det være å oppfatte som en advarsel til Norge.

– Dette er russisk hybridkrigføring mot Norge. Årsaken er at vi er et NATO-land som deler grense med Russland, uttalte en «høyt plassert» kilde til nettstedet.

Tror på russerne

Fylkesmann Gunnar Kjønnøy understreker at det ikke er hans oppgave å spekulere i russernes eventuelle motiver for bevisst å skulle sende flyktninger til Norge.

– Jeg registrerer at russerne slipper migranter raskere gjennom til norsk side der det før har vært stilt krav om Schengen-visum for å bli sluppet inn i grensesonen. Men jeg har også sett den russiske ambassadens argumenter, som jeg ikke har noen grunn til å betvile, sier Kjønnøy til NTB.

– Ubegrunnet

Tirsdag la den russiske ambassaden i Oslo ut en redegjørelse på sin Facebook-side der de avviser antydningene om en villet flyktningstrøm til Norge.

Grensemyndighetene har ifølge ambassaden ingen hjemmel for å kontrollere om utenlandske borgere har «visum eller annen innreisetillatelse til landene de er på vei til».

– Med dette som bakgrunn fremstår informasjon i en rekke norske massemedier om at noen har skapt denne situasjonen på den norsk-russiske grensen, som ubegrunnet, skriver ambassaden.

Dialog

Både Gunnar Kjønnøy og Rune Rafaelsen understreker at Norge må ha en tettest mulig dialog på høyest mulig nivå for å få til en løsning.

– Det er Russland som sitter med løsningen. Men skal vi få det til, må vi ha en dialog og gjøre klart overfor Russland hvilke problemer vi står overfor og hvilke løsninger som skal til, sier Rafaelsen.

(©NTB)