Latsabben dupper gjerne av under møtene og er mer opptatt av fotballkamper enn politiske sakspapirer. Kjenner du deg igjen?

Latsabben dupper gjerne av under møtene og er mer opptatt av fotballkamper enn politiske sakspapirer. Kjenner du deg igjen?

Tegning: Britt Glosvik

Ta testen: Hvem er du i kommunestyret?

Er du han som prater for lenge eller hun som pirker på detaljer? Ser du på fotballkamp i smug når møtene blir for lange? Her kan du finne ut hvilken type du er i kommunestyret.

Personlighetstyper deles gjerne inn i alt fra følsomme, usikre introverte til kvikke, ekstroverte allvitere. I Kommunal Rapports uhøytidelige test på kommunal-rapport.no kan du selv sjekke hvilken type du er i kommunestyret. 

Kanskje kjenner du igjen den late partikollegaen, han med munndiaré eller hun i opposisjonen som alltid finner en kommafeil i sakspapirene?

Du kjenner kanskje til flere typiske karakterer, men Kommunal Rapport har for enkelhets skyld delt inn kommunestyret i seks personlighetstyper.

Når fagsjef for KS Folkevalgtprogram, Dag-Henrik Sandbakken, tar testen, blir han en smule overrasket.

Se resultatet nederst i artikkelen.

Hvem er du? Ta testen her:

Ser et mangfold av typer

Dag-Henrik Sandbakken har møtt alle mulige slags typer gjennom folkevalgtprogrammet, men han opplever ikke selve særtrekkene til karakterene så sterkt i opplæringen. Han mener at de nok kommer mer fram utover i perioden når kommunestyret har vært gjennom både vanskelige, og det noen vil kalle uinteressante, saker.

– Jeg slutter ikke med å la meg imponere over hvor mange dedikerte folk det er i kommunestyrene. Men jeg ser også at etter et år eller to kan det ha vært saker som har satt forholdene under press.

I folkevalgtprogrammet legges det mye vekt på møtekultur, som omtaleform og taletid.

– I opplæringen ser vi at noen alltid vil ta ordet. Dette overstyrer vi. Vi velger ofte den yngste av de nyvalgte til å bryte barrieren det kan være å ta talerstolen. Vi ser veldig fort hvem som synes deres stemmer er den viktigste. Disse prøver vi å tone ned.

De som jobber i opplæringen av folkevalgte har et eget «kart» med karakterbeskrivelser av fjorten ulike personer de møter i kommunestyrene, som egenrådige Hilde på 23, myndige Gunhild på 70 og Joakim, 40, som er glad i sin egen stemme.

Når fagsjef for KS Folkevalgtprogram, Dag-Henrik Sandbakken tar Kommunal Rapports typetest, blir han en smule overrasket.
Når fagsjef for KS Folkevalgtprogram, Dag-Henrik Sandbakken tar Kommunal Rapports typetest, blir han en smule overrasket.Foto: Britt Glosvik

– Vi vet alle personlighetene er der, det er et mangfold. Og vi skal ha alle sammen, men de har alle et ansvar for å lage et godt møte.

Flinke kvinner, pratsomme menn

– Ser du forskjell i persontyper på kvinner og menn i kommunestyrene?

– Kvinner er nok i større grad opptatt av å lese alle dokumentene grundig, å være flinke. Kvinner har også et annet syn på tidsbruk. Menn mellom 40 og 60 år har stort engasjement, men flyter gjerne mer på erfaring. Det er en betydelig andel menn i den alderen som vil snakke mye og lenge.

Av Kommunal Rapports typegalleri mener Sandbakken han ser flest flinkiser og brobyggere, men han har sett alle typer, også de som åpenbart ikke er interessert. Det ser han på kroppsspråket som himling med øynene, og at folk åpenlyst driver med andre ting enn å følge med.

– Men hvilken type er du selv?

Før Sandbakken tar testen, mener han at han kan karakteriseres som den saklige, den som legger vekt på saksgrunnlaget. Han ville lagt mer vekt på egen skjønnsutøvelse enn partipolitikk.

66 år gamle Dag-Henrik Sandbakken var ordfører for Sp i Tynset fra 1999. I 2005 ble han utnevnt til statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet.

Flinkisen, Sinnataggen eller Brobyggeren? Du finner dem kanskje alle i ditt kommunestyre.

Flinkisen, Sinnataggen eller Brobyggeren? Du finner dem kanskje alle i ditt kommunestyre.

Tegninger: Britt Glosvik

Nå er det tid for å konsentrere seg om Kommunal Rapports personlighetstypetest. Han klikker seg inn, tenker, svarer. 

– Øver alltid på innleggene? Ja. Kan kanskje spore av litt, ja. Hm. Ja. Nei. Neste.

Etter ni spørsmål kommer fasiten: Flinkisen.

– Kommentar?

– Akkurat, ja. Hm. Det har nok med alder og erfaring å gjøre.

Hvem i kommunestyret ligner du mest på?

Denne uhøytidelige testen kan i sin helhet tas på Kommunal-rapport.no. Men her er noen karaktertrekk som du kan se om du kjenner deg igjen i.

Petimeteret:

 • Jeg leser sakspapirene så fort jeg får dem.
 • Det hender jeg blir irritert under møtene.
 • Slurvefeil i forslagene er det verste jeg vet.
 • Jeg har fullt fokus og glemmer ikke hva jeg skulle si på talerstolen.

Pratmakeren:

 • Jeg øver ikke på innleggene mine før møtet. Det må man klare å ta på sparket!
 • Jeg synes taletiden er altfor kort til å bli ferdig innen tiden er ute.
 • Det hender jeg glemmer hva jeg skulle si, men jeg kommer på det etter å ha pratet meg varm.
 • Jeg lar meg lett avspore.

Sinnataggen:

 • Jeg blir ofte irritert i møtene, for å si det mildt!
 • Jeg har blitt klubbet for uparlamentarisk språkbruk og drøye meningsytringer mange ganger.
 • Jeg er stort sett imot forslagene som kommer.

Flinkisen:

 • Jeg leser sakspapirene så fort jeg får dem.
 • Mobilen får ligge i fred under møtene.
 • Jeg hadde dødd av skam hvis jeg ble klubbet for uparlamentarisk språkbruk eller drøye meningsytringer.
 • Jeg øver alltid på innleggene mine før møtet.
 • Jeg pleier å treffe ganske godt på taletiden.

Brobyggeren:

 • Jeg blir ikke irritert under møtene. Vi har nesten alltid gode diskusjoner!
 • Jeg dupper ikke av under møtene.
 • Jeg har ikke blitt klubbet for uparlamentarisk språkbruk og drøye meningsytringer.
 • Jeg trives når temperaturen stiger i kommunestyresalen, og er en spesialist på forsonende forslag.

Latsabben:

 • Jeg leser sakspapirene under møtet.
 • Mobilen får ikke ligge i fred under møtene. I hvert fall ikke under kampen. Ikke snakk om!
 • Jeg dupper av i møtene stort sett hver gang.
 • Det er det samme for meg om det er slurvefeil i forslagene, bare vi blir ferdige.
 • Jeg avslutter innlegget mitt som oftest før taletiden er over.