Byggenæringen var innkalt til møte i Kommunal- og moderniseringsdepartementet mandag for å planlegge husvære til titusenvis av asylsøkere som vil få opphold i landet. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpixCornelius Poppe / NTB scanpix

Sanner vil sette til side regler for å bygge flyktninghjem raskt

Lokalsamfunnene må ikke overkjøres når det skal bygges tusenvis av flyktningboliger, advarer KS.

Både byggenæringen og regjeringen ønsker fortgang i papirarbeidet i kommunene slik at de mange asylsøkerne som vil få opphold i landet, skal få et sted å bo.

– De store tunge aktørene sier det er mulig å håndtere den situasjonen vi nå er inne i, men da er vi nødt til å sørge for raskere saksbehandling i kommunene, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) etter et møte med byggenæringen mandag.

At lokalbefolkningen skal involveres i planleggingen, er en av grunnene til at det tar for lang tid, mener Baard Schumann, administrerende direktør i Selvaag Bolig og styreleder i Boligprodusentene.

– Jeg tror vi er nødt til å være litt tøffere enn det vi har vært nå, sier han til NTB.

Men Helge Eide, direktør for interessepolitikk i KS, advarer:

– Det er en dårlig idé å sende et budskap om at man må overkjøre lokalsamfunn, sier han.

– Kommunene ønsker å være fleksible for å kunne møte behovene, men et minimum av involvering og planlegging må til for å sikre oppslutning og et lokalsamfunn som vil stille opp, ifølge Eide.

Sikkerhet

KS-direktøren sier kommunene også har plikt for å sørge for at for eksempel brannsikkerheten ivaretas.

– De sentrale kravene til helse, miljø og sikkerhet ligger selvsagt fast, understreker Sanner.

Han mener samarbeid mellom staten, kommunene og utbyggerne er viktig for å hindre konflikter mellom lokalsamfunn og flyktningene, mener Sanner.

– Men vi må også erkjenne at det er en kritisk situasjon, legger han til.

Han sier seg derfor enig i at kommunene må kunne gi dispensasjoner.

18.000 neste år

Ifølge integreringsdirektoratet IMDI trengs det neste år boliger til 18.000 flyktninger og asylsøkere som er innvilget opphold.

Audun Lågøyr i Byggenæringens Landsforening (BNL) sier medlemsbedriftene kan skaffe disse boligene. Men plan- og byggesaksbehandlingen er en flaskehals, mener han.

Sanner påpeker at regjeringen allerede har sendt på høring et forslag om forenklinger av plan- og bygningsloven. I tillegg ønsker Sanner å veilede kommunene i hvordan de kan gi fritak fra reglene.

Baard Schumann mener fritak også kan gjøre boligene billigere.

– En besparelse på 20-25 prosent av byggekostnadene, kan gi 30 prosent flere boliger, mener han.

Han nevner garasjeanlegg, heis og fjernvarme som krav som kan settes til side.

– En del regler er riktige når man har råd til det, men når man kommer i en litt ekstrem situasjon som nå, må man kanskje se på det en gang til, sier han.

Husbank-støtte

På spørsmål om det trengs ytterligere finansiering, viser Sanner til Husbankens støtteordninger.

– Signalene vi har fått er at Husbankens verktøykasse fungerer godt. Det er ikke der hovedproblemet ligger. Vi må sørge for at vi legger til rette for rask saksbehandling i kommunene, gjentar han.

Lågøyr i BNL mener imidlertid at finansieringen er en flaskehals, og både han og Schumann foreslår offentlig-privat samarbeid.

Flyktningboligene kan senere kan brukes til andre ting, som studenthybler og barnehager, ifølge byggenæringen og statsråden.

(©NTB)

 

Artikkelen er oppdatert.