Partilederne Erna Solberg (H), Siv Jensen (Frp), Trine Skei Grande (V) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF) sliter med å bli enige om en bompengeløsning. Under Arendalsuka forsøkte de å sette regjeringens likeverdsreform på dagsordenen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Ordførere advarer regjeringen mot bompengediktat

 «Kaotisk» og «useriøst» kaller ordførere regjeringens håndtering av bompenger og byvekstavtaler. De krever forhandlinger hvis avtaler de er part i skal endres. 

Krisen er ikke over selv om regjeringspartiene blir enige i sine bompengeforhandlinger. Da må de forhandle med kommuner og fylker som er parter i byvekstavtalene hvor bompenger er et viktig virkemiddel.

Byvekstavtaler

Byvekstavtaler skal erstatte det som tidligere ble kalt bymiljøavtaler og byutviklingsavtaler i de ti største byområdene.

Endringen innebærer at areal- og transportplanlegging i større grad ses i sammenheng. Staten investerer tyngre i kollektivtransport, mens kommuner og fylker forplikter seg til en klimavennlig arealplanlegging som bygger opp under investeringene.

Bompenger har vært et viktig virkemiddel i de ulike bypakkene mange år tilbake, for å finansiere utbygging av vei og kollektivtransport, og de siste årene også for å nå nullvekstmålet.

Nullvekstmålet ble vedtatt av Stortinget i Klimaforliket i 2012, og innebærer at veksten i persontransporten i byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Det har siden ligget til grunn for de nasjonale transportplanene.

Bergen, Trondheim og Nord-Jæren har inngått en byvekstavtale, mens Oslo og Akershus forventes å få det i løpet av høsten.

Kristiansandsregionen, Nedre Glomma, Grenland, Tromsø og Buskerudbyen står i kø for å forhandle om en byvekstavtale. 

Kilde: Samferdselsdepartementet

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.