Omfattende eldreløfter fra Jagland

Regjeringens satsing på de eldre de neste fem årene skal omfatte hele sektoren; hjemmetjenester, tilrettelagte omsorgsboliger og sykehjem, spesielle tilbud for senil demente, i tillegg til enerom til de som ønsker det.


- Det skal sendes penger til kommunene som det står «eldre» på, sa statsminister Thorbjørn Jagland etter Aps ekstraordinære landsstyremøte 1. april.


Jagland bebuder sterke statlig styring av eldresektoren, men vil ikke kalle det øremerking:


- Øremerking kan være så mangt, og nå er det viktig å finne løsninger som sikrer at pengene brukes helhetlig, at ikke kommunene satser for mye på en del av kjeden fordi det finnes øremerkede midler til denne delen, sier Jagland.


Hvor pengene til den betydelige eldresatsingen skal hentes, har statsministeren foreløpig ikke helt konkrete svar på.


Skrevet av: Kommunal Rapport

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.