– Vi ønsker en større grad av utjevning enn det som er tilfelle i dag, sier kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp). Inntektssystemet skal behandles til våren.

– Vi ønsker en større grad av utjevning enn det som er tilfelle i dag, sier kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp). Inntektssystemet skal behandles til våren.

Foto: Terje Lien

Lover mer utjevning mellom kommunene

Omlegging av inntektssystemet blir den store saken på nyåret. Den nye kommunal- og distriktsministeren, Erling Sande (Sp), varsler større utjevning mellom lav- og høyinntektskommuner.

Distriktsmeldingen ligger i Stortinget og skal behandles før jul. Det skal også saken om endring i inndelingsloven som gjør det mulig for staten å holde folkeavstemning i Kristiansand. 

Men alle andre store saker som Kommune-Norge venter på, må vente til nyåret. Det viktigste er omlegging av inntektssystemet. Sande sier at regjeringserklæringen er klar på at de vil bruke denne gjennomgangen av inntektssystemet til å utjevne mer mellom kommuner med gode inntekter og lavinntektskommuner.