Styreleder i KS Gunn Marit Helgesen og digitaliseringsminister Nikolai Astrup har samarbeidet om en felles ny digitaliseringsstrategi for offentlig sektor. Foto: Tonje Torsgard / KS

La fram ny digitaliseringsstrategi

– Digitalisering skal bidra til en mer effektiv offentlig sektor, fastslår digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H). Sammen med KS la regjeringen i dag fram en ny digitaliseringsstrategi. 

Ifølge en pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, er det første gang regjeringen og KS legger fram en strategi med felles mål og tiltak.

Sammenhengende tjenester

Astrup understreker i pressemeldingen viktigheten av at stat og kommune «skal jobbe systematisk sammen for å skape sammenhengende tjenester som løser brukernes behov».

- Folk bryr seg jo ikke om en tjeneste leveres fra bydelen, kommunen, fylkeskommunen eller staten. Det viktigste er at tjenesten holder høy kvalitet. Derfor er jeg glad for at statlig og kommunal sektor legger fram en felles digitaliseringsstrategi, sier Astrup.

Det poengteres videre at utviklingen av digitale verktøy og tjenester gjør det mulig for kommunene å løse sine oppgaver på nye og bedre måter.

- Det må bli enklere å navigere i farvannet av offentlige tjenester og målet er at man skal slippe å oppgi den samme informasjonen til det offentlige mer enn én gang, mener Astrup.

Sju viktige livshendelser

I den nye digitaliseringsstrategien defineres sju hendelser i livet, som utløser behov for offentlige tjenester. Med den nye strategien etterstrebes det å utvikle «sammenhengende tjenester innenfor hver livshendelse, uavhengig av hvilken sektor eller hvilket forvaltningsnivå som står bak». Strategien oppgir også hvilket fagdepartement som er ansvarlig for tjenestene knyttet til de ulike livshendelsene.

Disse sju livshendelsene er:

  • Å få barn (Arbeids- og sosialdepartementet)
  • Å ha et alvorlig sykt barn (Helse- og omsorgsdepartementet)
  • Miste og finne jobb, inkludert ta et utdanningsvalg (Arbeids- og sosialdepartementet)
  • Ny i Norge (Kunnskapsdepartementet)
  • Dødsfall og arv (Kommunal- og moderniseringsdepartementet)
  • Starte og drive en bedrift (Nærings- og fiskeridepartementet)
  • Starte og drive en frivillig organisasjon (Kulturdepartementet)

Bedre informasjonsflyt

For å lykkes med den nye digitaliseringsstrategien, legges det opp til mer deling av data på tvers av offentlig sektor. Dette fordrer igjen lover og regler som understøtter gjennomføringen av den nye strategien.

- Her har vi gjort mye, men på noen områder er det behov for å gjøre mer, sier Astrup i pressemeldingen.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.