Byråd for byutvikling, Bård Folke Fredriksen (H), har ikke kommet med noen prinsipiell sak til bystyret om skilt- og reklameplanens tilbakevirkende kraft. Nå vil leder i byutviklingskomiteen, Jøran Kallmyr (Frp), ta opp saken på nytt. Foto: Oslo kommune.

Krever reklamesvar fra byråden

To år er gått siden Oslo bystyre instruerte administrasjonen om å kartlegge regelstridig reklame, og undersøke muligheten for å få den fjernet. Nå vil komitéleder Jøran Kallmyr (Frp) ha svar.

Kan reklame som strider med en kommunes skilt- og reklameplan kreves fjernet? Nei, mener både politisk og administrativ ledelse i Oslo kommune. Som kommunal-rapport.no skrev i forrige uke, kan dermed  reklameselskapene Clear Channel og JCDecaux tjene gode penger på drøyt 150 reklameflater som strider med kommunens retningslinjer.

Nå varsler komitéleder for byutviklingskomiteen Jøran Kallmyr (Frp) at han vil følge opp saken.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.