Folkevalgte i Gratangen gikk gjennom folkevalgtopplæring i november. Gjennomsnittsalderen for kommunestyret i Gratangen er 62 år – hvilket gjør dem til landets eldste kommunestyre.

Folkevalgte i Gratangen gikk gjennom folkevalgtopplæring i november. Gjennomsnittsalderen for kommunestyret i Gratangen er 62 år – hvilket gjør dem til landets eldste kommunestyre.

Foto: Gratangen kommune

Her er landets eldste kommunestyre

Ingen kommunestyrer har høyere snittalder enn Gratangen.

I Gratangen er gjennomsnittsalderen blant de 15 folkevalgte i kommunestyret 62 år. Det er høyest i landet. Medianen – altså den verdien som deler tallmaterialet i to – var på 63 år. Det er nest høyest i landet.

Ordfører Anita Karlsen (Sp) i Gratangen innrømmer at det er en del godt voksne i kommunestyret.