- Fylkene kutter i sykehusbudsjettene

- Fylkene kutter konsekvent for mye i sykehusbudsjettene. Men sykehusene sløser også med tid og ressurser, mener Frps John I. Alvheim.

Stortingsrepresentanten er ikke overrasket over sykehusunderskuddene i fjor. Han mener dessuten at årets sannsynlige budsjettsprekker var forventet, fordi fylkespolitikerne konsekvent kutter i sykehusbudsjettene. Men det er flere forhold som øker kostnadene, påpeker Alvheim, og ramser opp:


  • Oppgavefordeling: Legene bruker nær en tredel av arbeidsdagen til administrasjon.
  • «Overdemokrati»: Pleiepersonell bruker for mye tid på møter.
  • Inflasjon i konsulentbruk.John Alvheim er den av Stortingets helse- og sosialpolitikere som trolig har mest «innsidekunnskap» om Sykehus-Norge. Før han kom inn på Stortinget i 1989, jobbet Alvheim 20 år som anestesisykepleier, før han til slutt ble direktør ved Notodden sykehus. Han sitter også i fylkestinget i Telemark.

- Sykepleierne bør ta over en del av legenes administrative oppgaver, mens hjelpepleierne kunne overta mer av sykepleiernes oppgaver. De siste årene er stadig flere arbeidsoppgaver lagt til høyere utdannet og dermed dyrere personell, som på den måten har skaffet seg makt, hevder Alvheim.


Han mener intern og ekstern møtevirksomhet må reduseres radikalt, og er svært kritisk til den økende konsulentbruken, som både koster mye penger og påfører sykehuspersonalet mye ekstraarbeid.


Skrevet av: Kommunal Rapport

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.