– VI må ta vare på den matjorda vi har, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp).

– VI må ta vare på den matjorda vi har, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp).

Foto: Terje Lien

Frister med tilskudd til kommunale jordvernstrategier

Landbruksminister Sandra Borch (Sp) oppfordrer kommunene til å utarbeide egne jordvernstrategier. 

I årets statsbudsjett er det satt av 1 million kroner til en ny tilskuddsordning til kommunale jordvernstrategier. Inntil ti kommuner kan få 100.000 kroner hver gjennom ordningen, som forvaltes av Landsbruksdirektoratet.

– Jordvern er en viktig sak for regjeringen. Det handler om at vi skal ha nok dyrket mark til å produsere mat – og ikke minst fôr. Når bare 3 prosent av Norges areal er dyrket mark, så vitner det om at vi ta vare på den matjorda vi har. Situasjonen i Ukraina har aktualisert dette veldig, sier Borch til Kommunal Rapport.