Ordfører Lene Conradi (H) i Asker er opptatt av å synes i lokalmiljøet, men hun mener det er viktig å være tydelig på rollene en folkevalgt har. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Slik bygger du tillit til innbyggerne

Asker-ordfører Lene Conradi (H) er opptatt av å ha nærkontakt med innbyggerne. – Vi er valgt fordi noen har tillit til oss, sier Conradi.

En folkevalgt har både en styringsrolle og en ombudsrolle. Styringsrollen handler om lederskap, styring og kontroll når det gjelder kommunens oppgaveløsning.

Ombudsrollen handler om det å være bindeledd til innbyggerne og ulike måter denne kontakten kan ivaretas på.