Saker skal behandles i møter og de skal være åpne for innbyggerne. Politikere og administrasjon kan ikke stikke seg vekk for å forberede neste års budsjett. Illustrasjon: Sven Tveit.

Alle har rett til å overvære møtene

Alle har en grunnlovsfestet rett til å overvære møter i politiske organer. Arbeidsmøter om budsjett mellom administrasjon og politikere er ikke noe unntak.   

– Vi skal følge loven. Selvfølgelig skal vi det, sier nyvalgt ordfører Marit Hougsrud (Sp) i Sør-Aurdal.

Politikerskolen

Velkommen til Kommunal Rapports politikerskole!

Uunnværlig for helt nye lokalpolitikere, nyttig også for dem med litt erfaring. Den går over fire uker, i papir og på nett. Temaene er:

1 Økonomi: – Se langt fram, skaff handlingsrom

2 Roller: Slik bygger du tillit til innbyggerne

3 Møter: Alle har rett til å overvære møter

4 Medier : (neste uke)