Kommunestyrerepresentant Thorleif Fluer Vikre (Frp) i Kragerø synes ikke kommunen skal vise kortene i en åpen diskusjon i kommunestyret.

Kommunestyrerepresentant Thorleif Fluer Vikre (Frp) i Kragerø synes ikke kommunen skal vise kortene i en åpen diskusjon i kommunestyret.

Foto: Terje Lien

– Tullete å diskutere tariffoppgjøret i åpent møte

Bør innspill til vårens tariffoppgjør diskuteres i et åpent møte eller i et lukket forum? Det er det uenighet om i Kragerø kommunestyre.

Debatthefte 2024 – rom for gode tjenester heter et dokument som KS har sendt ut til alle kommuner og fylkeskommuner. Heftet skal være utgangspunkt for en debatt som igjen skal gi innspill til lønnsoppgjøret i vår.

Men bør man vise kortene i et åpent møte, eller er kommunens innspill til lønnsoppgjøret best egnet å ta i et lukket forum?

Lytt til ukas podkast «Kontrollutvalget» her:

Det ble et tema da Kragerø kommunestyre diskuterte dette nylig.

Frps Thorleif Vikre mente lukket fora er riktig.

– Når man diskuterer forhandlingstaktikk og hva vi skal prioritere, kan man ikke gjøre det for åpen mikrofon i et bildeoverført kommunestyre med representanter for de motparter vi skal forhandle med. Det er jo helt tullete. Det bør forgå i et lukket forum i administrasjonsutvalget hvor vi kan spille administrasjonen gode, også i forhold til fordeling av lokal pott, sier Vikre.

– Åpenhet gir ikke bedre lønnspolitikk. Folk blir bare forvirret på et høyere nivå, mener han.

Kragerøs nye ordfører Charlotte Therkelsen (R) vil ha åpen debatt.

Ordfører Charlotte Therkelsen (Rødt) mener debatten rundt KS-heftet om lønnsoppgjøret er en fin anledning til å vise fram skillelinjene i arbeidsgiverpolitikken.

Ordfører Charlotte Therkelsen (Rødt) mener debatten rundt KS-heftet om lønnsoppgjøret er en fin anledning til å vise fram skillelinjene i arbeidsgiverpolitikken.

Foto: Terje Lien

– Flere kommuner rundt oss har åpnet opp denne debatten, og det synes jeg er eksempler til etterfølgelse. Det er bra at vi som et ferskt kommunestyre kan forholde oss til arbeidspolitiske spørsmål. Det gir et visst signal ut til innbyggere og ansatte om hvor skillelinjene går politisk. Jeg tenker at det godt kan vises fram. Høringssvaret vi avgir, skal videre til KS. Så vaskes det også videre til et nytt ledd. Så det er ikke de store forretningshemmelighetene vi sitter her og kokkelerer, sier hun.

Åpen eller lukket?

Denne våren er det hovedtariffoppgjør. Det betyr at hele hovedtariffavtalen, med lønn og andre arbeidsvilkår, skal forhandles om. KS er part i de sentrale forhandlingene som kommunesektorens arbeidsgiverorganisasjon.

Diskusjonsheftet ble brukt i 84 prosent av kommunene i 2023, men hvorvidt det skal diskuteres i et åpent eller lukket forum, vil ikke KS ta stilling til.

På organisasjons nettside heter det:

«KS oppfordrer kommuner og fylkeskommuner til å delta i KS’ demokratiske prosess, ved å behandle dette debattheftet politisk, til å diskutere arbeidsgiverpolitikk og gi konkrete innspill til ny hovedtariffavtale som inngås i 2024.»

Men hvordan og i hvilket forum det skal diskuteres, mener KS må være opp til hver enkelt kommune. I Kragerø ble det flertall for åpen debatt.