– Vi er inne i en mer alvorlig sikkerhetspolitisk situasjon som gjør at vi må bruke mer av samfunnets ressurser på forsvar, sikkerhet og beredskap. Det handler ikke bare om Forsvaret, men også om den sivile beredskapen, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp)

– Vi er inne i en mer alvorlig sikkerhetspolitisk situasjon som gjør at vi må bruke mer av samfunnets ressurser på forsvar, sikkerhet og beredskap. Det handler ikke bare om Forsvaret, men også om den sivile beredskapen, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp)

Foto: Agnar Kaarbø

Tidligere KS-leder savner kommunefolka, ikke problemstillingene

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram sier samfunnet må bruke mer ressurser på forsvar, sikkerhet og beredskap. Den tidligere KS-lederen innrømmer at det er godt å arbeide med andre problemstillinger enn de kommunale.

Fire år etter at han ble valg til KS-leder, forteller Gram i Kommunal Rapports podkast Kontrollutvalget om hvordan det har vært å gå fra posisjonen som KS-leder til kommunalminister høsten 2021 til å bli statsråd i Forsvarsdepartementet i april 2022.

Forsvarsministeren tar imot Kontrollutvalgets utsendte med å be om nyheter fra kommunesektoren. Han er også fortvilt over at han ikke har anledning til å komme på landstinget i KS neste uke.

– Det er helt forferdelig. Jeg virkelig prøvd med flytider og ad hoc-løsninger, men det kolliderer med forsvarsministermøtet i NATO og tilknyttet møtevirksomhet. Det gjør det umulig å komme, men jeg skulle gjerne vært der, sier Gram.

Forsvarets langtidsplan

Det er ikke årets kommuneproposisjon som opptar Gram mest i disse dagene, men arbeidet med Forsvarets langtidsplan. Det er en politisk satsing som vil legge beslag på store offentlige ressurser i åra som kommer.

– Vi er inne i en mer alvorlig sikkerhetspolitisk situasjon som gjør at vi må bruke mer av samfunnets ressurser på forsvar, sikkerhet og beredskap. Det handler ikke bare om Forsvaret, men også om den sivile beredskapen, sier Gram.

Han viser til at statsministeren i en tale tidligere uka nevnte at de store pengene skal gå til forsvar, men også helse. 

– Der har kommunesektoren et betydelig ansvar. Men hvordan dette i sum vil slå ut for kommunene, må vi komme tilbake, sier Gram.

Han sier det er lagt betydelige ressurser til kommunesektoren de siste årene, men sier at han forstår at det er knalltøft å stå i skjæringspunktet mellom tilgjengelige ressurser og folks behov og forventninger.

 – Det vet jeg mye om.

KS-savnet

Han karakteriserer overgang fra kommunefeltet til forsvars- og sikkerhetspolitikk som å bytte verden. På spørsmål om hva han savner fra rollen som KS-leder, svarer Gram at han savner folka, ikke problemstillingene.

– Der jeg er nå, og har fått det på avstand, etter å ha jobbet så mange år som ordfører, KS-leder og kommunalminister, er det på et vis godt å arbeide med andre problemstillinger. Men jeg savner folka i KS og i kommunesektoren, alle ordførere og kommunedirektører som jeg har bygd relasjoner og vennskap til.

Noen av dem møter han som representanter for mange av landets forsvarskommuner i arbeidet med langtidsplanen. 

– Der gjør at savnet ikke blir så stort.

I intervjuet snakker Gram også om kommunenes rolle i totalforsvarsarbeidet, den er viktig, og betydningen av å samarbeide og samhandle med det lokale Heimevernet blant annet.

– Kommunene har ikke bare et sektoransvar, men også et geografisk ansvar. I totalforsvaret skal sivil og militær sektor henge mer i hop, fra krise til krig, og mellom der er det mye forskjellig, sier Gram.

Hva Gram mener om hvilken rolle KS bør ha framover, kan du høre i intervjuet i podkasten Kontrollutvalget.