Statsforvalteren mener det er grunn til å tro at det utvikles metangass i grunnen, slik motstandere av utbyggingen har advart om. Fra venstre Per-Arne Torp, Tord Akerbæk, Frøydis Blok og Arild E. Syvertsen i Facebook-gruppa Stans utbyggingen av Tyska og Hollenderen.

Statsforvalteren mener det er grunn til å tro at det utvikles metangass i grunnen, slik motstandere av utbyggingen har advart om. Fra venstre Per-Arne Torp, Tord Akerbæk, Frøydis Blok og Arild E. Syvertsen i Facebook-gruppa Stans utbyggingen av Tyska og Hollenderen. 

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Statsforvalteren griper inn mot byggeplaner i Halden

Statsforvalteren vil ikke tillate bygging på utfyllingsområde i Halden før det er dokumentert at det er helse- og miljømessig forsvarlig.

Statsforvalteren for Oslo og Viken legger ned innsigelse mot planen om en ny bydel på området kommunen har overtatt fra Norske Skog Saugbrugs. 

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.