Kommunene må få verktøy til å styre private barnehager mer, mener ordførere og KS. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Ordførere vil styre private barnehager mer

Men hvor mye de private barnehagene skal styres, var ordførere fra høyre- og venstresiden uenige om i KS-debatt på Arendalsuka. Her ble ny rapport med forslag presentert.

Private barnehager er de siste årene blitt kjøpt opp og samlet i store konsern, både norskeide og internasjonale.

Arendalsuka 2019

Arendalsuka blir arrangert for åttende gang i 2019.

Demokratifestivalen har som mål å være en politisk møteplass som bidrar til engasjement og interesse for politikk. 

Den ledes av et råd, hvor ordføreren i Arendal er leder og rådmannen sekretær, med en tilknyttet prosjektgruppe i kommunen. 

Øystein Djupedal, tidligere statsråd og fylkesmann, har vært operativ leder av programkomiteen, men slutter etter årets arrangement.

I år består Arendalsuka av 1.258 arrangementer og 204 stands – til sammen drøyt 1.200 unike aktører.