Signe Aaberg, Matilde Jacobsen og Leander Fetouni forbereder dagens middag i Fridheim barnehage i Oslo. – Først dypper vi fisken i egget, så i paneringen, forklarer Matilde. Foto: Terje Lien

Oftere varm mat i private barnehager

Private barnehager serverer langt oftere varm mat til barna, og tar 20 prosent mer i kostpenger, viser svarene på en undersøkelse Kommunal Rapport har foretatt.

86 prosent av ungene som går i kommunale barnehager som har svart på Kommunal Rapports undersøkelse, får servert varm mat én eller to dager i uka. 2 prosent får varm mat hver dag. I de private barnehagene er det mer vanlig med varmmat gjennom hele uka. Her får 60 prosent av ungene det 1–2 dager i uka og 27 prosent får det 3–4 dager i uka. 14 prosent av ungene i private barnehager serveres varm mat hver dag – sju ganger oftere enn i kommunale barnehager. Det er også store forskjeller i hvor maten kommer fra og hvem som lager den.

Undersøkelsen er gjengitt i dagens ukeavis fra Kommunal Rapport.

I kommunale barnehager er gjennomsnittprisen for kost 277 kroner per måned og i private er den 341 kroner, blant de som har svart. Forskjellen er på om lag 20 prosent. Men også her er det store variasjoner.

Høyest betaling tar Lilja Familiebarnehage i Bærum. Foreldrene til de 16 ungene i barnehagen må ut med 800 kroner i måneden for maten.

– Det er fryktelig mye penger, men da vi foreslo å ha med matpakke i stedet for å få varm mat, ble det mye diskusjon. Alle foreldrene ville ha maten som vi får fra et cateringselskap. Nå får vi varm mat fire dager i uka fra dem, sier styrer Siw Meyer-Andersen.

Barnehagene som har en pris mellom 800 og 520 kroner i måneden er alle private og ligger i Oslo, Bærum, Asker, Sandnes, Stavanger og Tromsø og Harstad.

Barnehageforeldre er jevnt over godt fornøyde med barnehagen barna går i, både de private og de kommunale, ifølge foreldreundersøkelsen 2017 som Utdanningsdirektoratet står bak.

Men når det gjelder mattilbudet, er det stor forskjell. 82 prosent av foreldrene til barn i private barnehager svarer i samme undersøkelse at de er fornøyde med mattilbudet. Tilsvarende prosent for kommunale barnehager er 62.

Avdelingsdirektør Erling Lien Barlindhaug i KS mener at det betales nesten 100 millioner kroner mer i kostpenger per år i de private barnehagene sammenliknet med de kommunale. Han mener at mattilbudet i barnehagene er et tema som kan drøftes mellom barnehagene og foreldrene og at økonomi, bygningsmessige forhold, nasjonale retningslinjer bør være en del av denne diskusjonen.

– I slike drøftinger har barnehagen og kommunen et særlig ansvar for å ivareta familier med dårlig økonomi. Disse familiene representerer sjelden eller aldri flertallet i foreldregruppen. Derfor bør konklusjonen på slike drøftinger ligge et annet sted enn i foreldremøtene, dersom det innebærer økonomiske konsekvenser for familiene.

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) mener at det bør fastsettes en nasjonal bestemmelse for kostpenger slik at kosttilbudet blir likt for alle barn, men at det gis rom for tilpasninger.

Les mer om matserveringen i barnehagene i ukeavisa fra Kommunal Rapport i dag.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.