Det er langt mellom menn i barnehager, andelen menn er 12 prosent. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Menn jobber som kokk og vaktmester i barnehager

Andelen menn i barnehager står på stedet hvil. Og de aller fleste menn som jobber i barnehage har tradisjonelle mannsyrker.

Allerede i 1997 ble 20 prosent menn i barnehagen formulert som et mål av det daværende Barne- og familiedepartementet. Målsettingen er senere fulgt opp i tre handlingsplaner, den siste i 2014.

I 2004 var andelen menn som jobbet i barnehager 6 prosent. I fjor økte tallet mikroskopisk fra 11,7 i 2017 til 11.8 prosent i fjor. Det viser foreløpige tall fra Kostra.

Antallet menn som arbeider i barnehagene øker, men gir ikke prosentvis utslag, fordi antallet kvinnelige ansatte har økt enda mer. Årsaken til økningen til antall ansatte i barnehager er barnehageløftet som startet i 2006.

Men går vi bak tallene og ser hvilke stillinger menn som jobber i barnehager har, ser vi de fleste av mennene som jobber i barnehage jobber som vaktmester, rengjører og kokk.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.