Regjeringen ønsker at kommuner skal bli pålagt at det skal være om minimum én voksen per tre barn under tre år, og én voksen per seks barn over tre år. Nå har diskusjonen om finansiering skutt fart. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

KrF: – Fullfinansiering er viktig

Både KS og PBL advarer mot at bemanningsnormen for barnehager som regjeringen har foreslått er kraftig underfinansiert. Nå går KrF langt i å stille som garantist for mer penger.

FAKTA

Regjeringen foreslår at bemanningsnormen skal gjelde på barnehagenivå, og det er alle som jobber direkte med barna i barnehagen som teller med ved beregning av bemanningen.

Det stilles ikke krav om spesifikk voksentetthet gjennom hele åpningstiden.

Det kan unntaksvis gis dispensasjon fra kravet om grunnbemanning, når særlige hensyn tilsier det.

Kommunen behandler søknader og Fylkesmannen er klageinstans.

Kilde: Kunnskapsdepartementet

– Vi har ikke gått gjennom alle detaljene i forslaget fra regjeringen ennå, men vi er opptatt av at normen skal være fullfinansiert fra staten sin side. Det er viktig, sier familiepolitisk talsmann Hans Fredrik Grøvan i KrF til Kommunal Rapport.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.