Kommunene har gjort en god jobb

Selv om målet om 5.000 lærlinger ikke ble nådd, gjorde kommunene en god jobb med å skaffe plasser i 1996.

For at målet skal nås i 1997, må kommunene få mer informasjon og praktisk bistand for å tilrettelegge for fagopplæring. Det slås fast i en rapport FAFO har utarbeidet for KS. Fra ikke å vite hva en lærling er for knappe to år siden, har kommunene klart å ta inn 3.800 lærlinger i 1996.


3.800 plasser innebærer en tredobling av antall lærlingplasser på et halvt år. De minst sentrale kommunene har vært de flinkeste til å skaffe plasser. Dette er trolig fordi de må anstrenge seg mer med den fremtidige rekrutteringen, men også fordi de vil beholde ungdommen i hjemkommunen, konkluderer forsker Hanne Bogen i rapporten.


Kommuner med god økonomi er ikke flinkere til å opprette lærlingplasser enn de med dårlig økonomi, til tross for at kostnadene har vært trukket fram som en begrensning.


I valget mellom å kvalifisere dagens ansatte gjennom en paragraf 20-ordning eller å ta inn lærlinger som blir morgendagens ansatte, mener kommunene at begge ordninger er like viktige. Men når kommunen blir spurt om hva de har planer om, foretrekkes lærlinger.


To tredeler av kommunene opplever et behov for kompetanseheving i egen sektor. De mener behovet er særlig stort på de lavere og tildels ufaglærte stillingsnivåene i kommunen. Rapporten viser også at kommunene ønsker mer informasjon og praktisk bistand for å tilrettelegge for fagopplæring. Det siste synes helt avgjørende for å oppnå målsettingene for lærlingplasser de kommende år, skriver forskeren som et varsku til slutt.


Skrevet av: Siri Baastad

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.