Trondheim kommune har valgt å stenge den private barnehagen Gnist Trøa fordi de mener sikkerheten til barna ikke blir godt nok ivaretatt. Illustrasjonsfoto: Colourbox.comColourbox.com

Kommunen stenger Trondheim-barnehage av sikkerhetshensyn

Trondheim kommune mener en privat barnehage på Heimdal ikke ivaretar barnas sikkerhet og behov for omsorg godt nok og har valgt å stenge barnehagen.

Blant annet er det snakk om barn som er funnet forslått etter manglende tilsyn. I tillegg har foreldre meldt om bekymring knyttet til bemanning, pedagogisk innhold, oppfølging av barn og frostskader, skriver Adresseavisen.

– Grensen er nådd, og Gnist Trøa barnehage stenges fordi det ikke er forsvarlig å ha barna der, sier kommunaldirektør Camilla Nereid for oppvekst og utdanning.

– Det siste året har vi hatt flere observatører inne. De ble trukket tilbake 1. november, og allerede samme måned inntraff nye svært bekymringsfulle hendelser.

Barnehagen er uenig i kommunens beskrivelse av alvorlighetsgraden og sier den har satt inn tiltak.

– Vi har hatt en positiv utvikling og har blant annet redusert sykefraværet og økt bemanningen. Vi har forbedret det fysiske lekemiljøet inne og ute, og vi holder på med et større kompetanseløft blant personalet, sier informasjonssjef Børre Andreassen i Gnist barnehager.

I et brev til foreldrene skriver de at barnehagen vil påklage vedtaket til Fylkesmannen og om nødvendig også angripe vedtaket rettslig.

115 barn får tilbud om ny plass i byens kommunale barnehager.

(©NTB)

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.