Tilskudd til prosjekter som skal hindre framvekst av fremmedfiendtlighet og hatytringer lokalt er prioritert i årets tildeling. Illustrasjonsfoto: NTB scanpix

Disse prosjektene får tilskudd for å stoppe ekstremisme

Nå deles ut til sammen 13,6 millioner kroner i tilskudd til lokal forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.

I alt 41 prosjekter fordelt på 25 kommuner er tildelt 12,8 millioner kroner i tilskudd til lokal forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. I tillegg får KS Agder 800.000 kroner for videreføring av samarbeidsprosjektet «PLATTFORM».

Samarbeid

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.