Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) er bekymret for den forventede økningen i antall eldre, og mener det er avgjørende at kommunene planlegger eldres botilbud på en god måte.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) er bekymret for den forventede økningen i antall eldre, og mener det er avgjørende at kommunene planlegger eldres botilbud på en god måte.

Foto: Terje Lien

Vil sikre at kommunene planlegger nok boliger for eldre – varsler oppfølging

Helseministeren ber statsforvalterne veilede og følge opp kommuner som ikke har lagt planer for fremtidens botilbud til eldre.

I 2019 og 2020 var det færre søkere til Husbankens investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem.

En kartlegging gjort av Agenda Kaupang og Husbanken viser at både kommunesammenslåinger og koronapandemien er viktige årsaker til at det kom færre søknader.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.