Framover blir det et økende behov for sykepleiere, helsefagarbeidere, vernepleiere og ergoterapeuter, viser SSBs prognoser. Her fra et tidligere besøk ved Ullerud helsehus i Drøbak.

Framover blir det et økende behov for sykepleiere, helsefagarbeidere, vernepleiere og ergoterapeuter, viser SSBs prognoser. Her fra et tidligere besøk ved Ullerud helsehus i Drøbak.

Foto: Joakim S. Enger

SSB: Mangelen på sykepleiere blir bare større framover

Mangelen på sykepleiere, helsefagarbeidere, vernepleiere og ergoterapeuter vil øke og øke, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har oppdatert sine tall for tilbud og etterspørsel for ulike typer helsepersonell fram mot 2040.

I helsesektoren vil dagens utvikling fortsette. Flere av dem som velger karriere innen helse, tar høyere utdanning, på bekostning av antall som velger lavere utdanning.

For få varme hender

– Til tross for at den kommende aldringen av befolkningen har vært kjent i lang tid, blir det utdannet for få sykepleiere. Sykepleiermangelen er ventet å forverre seg i årene framover. Situasjonen blir ikke bedre av at det samtidig ser ut til å bli økende mangel på helsefagarbeidere, vernepleiere og ergoterapeuter. Det ser også ut til at det utdannes for få bioingeniører, jordmødre og helse- og tannhelsesekretærer, skriver SSB i sammendraget av rapporten.

Med videreføring av dagens mønstre for utdanning og innvandring ventes det å være noenlunde balanse mellom tilbud og etterspørsel for leger, fysioterapeuter, helsesykepleiere og radiografer fram til 2040. Det kan bli rikelig tilgang på psykologer, tannleger og tannpleiere.

Usikre faktorer

De forrige framskrivingene ble publisert i 2019. Tallene viste den gang samme forventninger. Den siste rapporten er basert på ferskere informasjon, men tendensene som medfører økt helsepersonellmangel, er de samme.

– Dette skyldes at de demografiske endringene er den viktigste forklaringsfaktoren bak den anslåtte utviklingen fra 2019 til 2040, skriver SSB.

Andre faktorer av betydning for helsepersonellbehovet, er bedret helsetilstand hos eldre, omfanget av ubetalt omsorgsarbeid i hjemmet og politiske prioriteringer. Disse gir noe usikkerhet i forbindelse med tallfestingen av den anslåtte utviklingen.

(©NTB)