Vel 30.000 personer over 80 år mottok institusjonstjenester i fjor. Det er 1.100 færre enn i 2017. Illustrasjonsfoto: Magnus Knutsen Bjørke.

Færre over 80 år får omsorgstjenester

Færre over 80 år mottar kommunale omsorgstjenester. Det gjelder både i hjemmet og på institusjon.  

Antall eldre over 80 år økte med vel 3.200 personer i fjor. Likevel var det færre personer over 80 år som mottok kommunale omsorgstjenester i 2018 enn 2017. Nedgangen gjelder både for hjemmetjenester og institusjonstjenester. Bare for aktiviserings- og servicetjenester ble det flere brukere i denne aldersgruppen.

Det viser nye Kostra-tall for helse- og omsorgstjenestene, som Statistisk sentralbyrå har publisert i dag.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.