Byråd for helse og omsorg Beate Husa (KrF) i Bergen synes ikke kommunen har lange ventelister til sykehjem. 88 personer ventet på sykehjemsplass i Bergen 15. april i år. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Bergen har lengst sykehjemskø

Bergen har landets lengste sykehjemskø, mens ingen står på venteliste i Oslo. Men de fører ventelistene på hver sine måter.   

Rett til sykehjemsplass og plikt til å føre venteliste

«Pasient eller bruker har rett til opphold i sykehjem (…) dersom dette etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste tilbudet som kan sikre pasienten eller brukeren nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester.»

(Pasient- og brukerrettighetslovens § 2–1 e)

Kommunene har en tilsvarende plikt til å tilby sykehjemsplass. (Helse- og omsorgstjenesteloven § 3–2 a).

De skal føre venteliste over pasienter som oppfyller kriteriene, men som bor hjemme i påvente av langtidsplass.

Kommunen skal i egen forskrift fastsette kriterier for tildeling av langtidsplass og føring av venteliste.

 

Totalt 1.352 personer i 181 kommuner var 15. april i år oppført på venteliste til langtidsplass på sykehjem. Det betyr at de hadde fått et vedtak om at de oppfyller kriteriene, men at de ennå ikke hadde fått tildelt en plass.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.