Ifølge Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) er underernæring en trussel mot eldres menneskerettigheter. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Bekymret for eldres menneskerettigheter

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) mener underernæring og uheldig legemiddelbruk i eldreomsorgen er en menneskerettslig utfordring.

Nylig la Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) fram temarapporten «Eldres menneskerettigheter: sju utfordringer». I rapporten nevnes flere utfordringer når det gjelder å sikre menneskerettighetene til eldre, blant annet underernæring og uheldig legemiddelbruk i eldreomsorgen.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.