Steigen kommune går mot underskudd for fjerde år på rad og må foreta drastiske kutt i tjenestetilbudet neste år. Arkivfoto: Lisa Rypeng

Vrien budsjettfloke i Steigen

Økonomien går fra vondt til verre i Steigen, som forhandler med Bodø om sammenslåing. Å legge ned to skoler og en sykehjemsavdeling er ikke nok til å få neste års budsjett i balanse.      

Steigen ble innmeldt i Robek i sommer etter tre år med merforbruk. Til sammen 20,4 millioner kroner må nå dekkes inn i løpet av fire år. Bare 1,5 millioner skal dekkes inn i 2017, men det blir vanskelig nok, ifølge rådmann Torben Marstrand.

Han har ennå ikke ferdigstilt økonomirapporten for oktober, men “tviler sterkt” på at de når budsjett i 2016. Prognosen fra august viste et merforbruk på 3 millioner kroner. Årsaken er dels merforbruk innen helse og barnevern, dels at kommunen ikke får 4 millioner kroner fra havbruksfondet, slik den hadde regnet med, forteller rådmannen.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.