Byråd for miljø og samferdsel, Jøran Kallmyr. Foto: Frp.
Byråd for miljø og samferdsel, Jøran Kallmyr. Foto: Frp.
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Vil redegjøre for reklamemillioner

- Forholdene Kommunal Rapport avslører vil dukke opp som spørsmål i første komitémøte, varsler Rune Gerhardsen (Ap). Byråd Jøran Kallmyr (Frp) er alt i gang med å undersøke saken.

«Det er litt vanskelig for meg å svare på hvorvidt reklameinntektene skulle vært behandlet som noen egen politisk sak»Byråd Jøran Kallmyr

Det kommunale selskapet Sporveis-Annonsene AS finner ikke anbudspapirene bak 14 år gammel millionavtale, som trolig burde vært lyst ut på anbud. Beregninger Kommunal Rapport har gjort viser at det private selskapet JCDecaux siden 2004 kan ha tjent så mye som 100 millioner kroner, uten å måtte konkurrere om oppdraget.

Lederen av kontrollutvalget i Oslo har alt varslet at han vil undersøke saken. Nå krever også både Rødt og Arbeiderpartiet svar fra Jøran Kallmyr (Frp), som siden 2009 har vært ansvarlig byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune.

- Legg om kursen 180 grader

Sporveis-Annonsene forvalter rettighetene til alt reklamesalg i kollektivtrafikken, men mener likevel at loven om offentlige anskaffelser ikke gjelder for dem. Selskapet mener selv at det «ikke kan anses å tjene allmennhetens behov».

- Reklamevirksomhet er ingen virksomhet som det er ansett som en samfunnsoppgave å utføre eller som det offentlige ønsker særlig kontroll med, skrev kommunikasjonsdirektør Merete Agerbak-Jensen i en epost til Kommunal Rapport.

Erling Folkvord (Rødt) reagerer sterkt på selskapets uttalelser.

- Hvis kommunikasjonsdirektøren virkelig uttaler seg på vegne av konsernledelsen, er det noe alvorlig galt med hvordan ledelsen oppfatter selskapets egen rolle, sier Folkvord.

- Det burde være selvsagt at et kommunalt AS som selger annonseplass på kommunal buss, trikk og T-bane, skal gjøre det på en slik måte at selskapet «tjener allmennhetens behov», sier Folkvord. Han føler seg sikker på at de fleste i Oslo mener at alle kollektivselskapene bør drives til det beste for befolkningen.

- Bystyret bør gi selskapet ordre om at de skal legge om kursen 180 grader, og drive til nytte for de kollektivreisende og ikke for å gi JCDecaux høy profitt.

Opp i samferdselskomiteen

- Det er påfallende at Frp som er så opptatt av anbudsutsetting ikke passer på at anbudsreglene følges, sier Rune Gerhardsen (Ap).

Han beskriver forvaltningen av selskapet som «elendig», og krever svar fra Jøran Kallmyr (Frp), som siden 2009 har vært ansvarlig byråd for miljø og samferdsel.

- Når man ikke utlyser kontraktene på nytt slik man skal, kan man jo ikke hente ut det markedet har å gi. Hele prosjektet blir da mislykket.

Som Kommunal Rapport skrev mandag, har ikke komiteen for miljø og samferdsel behandlet noen egen politisk sak om reklameinntektene.

Komiteleder Gerhardsen mener komiteen vanskelig kan lastes for dette.

- Siden byrådet ikke har lagt fram noen sak om ny anbudsrunde, har heller ikke samferdselskomiteen hatt anledning til å behandle spørsmålet om reklameinntektene, sier Gerhardsen.

- Det er ikke sånn at vi sitter og kontrollerer at anbudsreglene følges for alle kommunens selskap, dette er byrådets ansvar. Men når Kommunal Rapport nå avslører dette, vil saken dukke opp som spørsmål i førstkommende komitémøte.

Sjekker med styreleder

Byråd Jøran Kallmyr er enig i at saken bør belyses grundig.

- Dette skal vi virkelig få undersøkt. De juridiske rammene rundt Sporveis-Annonsene må kartlegges. Dette vil jeg ta opp med styrelederen i selskapet i løpet av dagen. Utover det kjenner jeg ikke saken godt nok, til at jeg kan uttale meg ytterligere.

- Du har som byråd hatt det overordnede ansvaret for selskapet de siste fire årene. Hvorfor har aldri reklamesalget i kollektivtrafikken vært behandlet politisk?

- Det er litt vanskelig for meg å svare på hvorvidt reklameinntektene eventuelt skulle vært behandlet som noen egen politisk sak. Vi må komme tilbake til dette straks vi har kartlagt forholdene nærmere.

Sporveis-Annonsene AS:
Eies 100 % av Oslo kommune
Omsatte for 386 millioner i perioden 1998–2010.
Selskapet får sine inntekter fra avtaler med to private selskaper:

  • JCDecaux Norge AS: Har rettighetene til reklamesalg i Oslo
  • Clear Channel Norway AS: Har rettighetene til reklamesalg i Akershus