Ill.foto: Colourbox.com

Vil ha bedre Kostra-data

SSB ber kommunene gjøre en bedre jobb med å rapportere data fra egne foretak og interkommunale selskap.

I skrivet til kommunene som har gått ut nå i november, ber Statistisk sentralbyrå (SSB) spesielt om at kommunene er nøye med å rapportere tall fra det som ikke omhandler selve kommunekassen – nemlig interkommunale selskap og kommunale foretak.

I de årlige Kostra-tallene mangler fortsatt en del av disse selskapene. Dermed er det kommuner som ikke får godt nok sammenlikningsgrunnlag. Enkelte steder er det en stor andel av tjenestene som drives gjennom foretak eller interkommunale ordninger.