Venter kraftig vekst i sosialhjelpen

Kommune-Norge budsjetterer med omtrent samme driftsmargin som i fjor, men nesten halvparten synes arbeidet er mer krevende nå, ifølge undersøkelse.

KS presenterte onsdag denne uka sin årlige budsjettundersøkelse, som sier noe om de økonomiske hovedtrekkene i budsjettforslagene fra rådmennene.

Kommunene venter ifølge undersøkelsen en særlig kraftig vekst i sosialutgiftene. I tillegg blir det fortsatt langt større vekst i barnevernet enn endringene i barnetallet skulle tilsi – slik det har vært i mange år.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.