Stranda kommune må innen 24. mai utarbeide og vedta en tiltaksplan som viser hvordan kommunen skal nå økonomisk balanse.

Stranda kommune må innen 24. mai utarbeide og vedta en tiltaksplan som viser hvordan kommunen skal nå økonomisk balanse.

Foto: Geir Olsen / NTB

Stranda på Robek etter lovlighetskontroll

Statsforvalteren i Møre og Romsdal konkluderer med at Stranda kommune gjorde et ulovlig vedtak om budsjett og økonomiplan før jul i fjor. Nå er kommunen meldt inn i Robek.

Like før jul i fjor vedtok kommunestyret i Stranda årsbudsjett for 2023 og økonomiplan for 2024–2026. Denne uken ble vedtaket opphevet av Statsforvalteren i Møre og Romsdal.

– Vi har kontrollert vedtaket, og konkluderer med at saken ikke var tilstrekkelig utredet da kommunestyret fattet vedtaket om budsjett og økonomiplan. Saksbehandlingen har derfor ikke vært forsvarlig, sier fagdirektør Helge Mogstad, hos Statsforvalteren i Møre og Romsdal.